Akademie, Odczyty, ZjazdyOdbywały się tam w latach od 1919 do 1934. Poniżej przedstawiam listę odczytów które udało mi się ustalic. Odczyty obejmowały różnoraką tematykę takie jak patriotyczne, religijne czy naukowe. Odczyty były darmowe i jak i płatne.


19.03.1919

Odczyt o Józefie Piłsudskim, prelegent p. Tytus Czaki

10.07.1924

Odczyt o lotnictwie p.t. „Lotnictwo wielkiej wojny i doby obecnej” - prelegent inż. M. Częścik, organizator Liga Obrony Powietrznej Państwa

12.02.1928

Akademia Papieska ku czci Papieża Piusa XI, z okazji 5-lecia rządów na Stolicy Apostolskiej

16.02.1928

Odczyt Gen. Mariusza Zaruskiego pt. „Polska musi się stać mocarstwem Morskiem”

30.09.1928

Odczyt z Astronomii pt. „Wielkość świata”, odczyt wygłosił major Skrzywan

29-31.10.1928

Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

05.12.1928

Akademia ku czci śp. prof. dr. Marjana Raciborskiego. Odczyt przygotowany przez Rady Ochrony Przyrody w Częstochowie. Wygłoszony przez p. Cz. Otrębskiego

16.02.1930

Akademia ku czci Ojca Świętego Święta Piusa XI z okazji ósmej rocznicy koronacji Ojca św. Piusa XI

27.10.1930

Uroczysta Akademia ku Chrystusa Króla

30.11.1930

Obchody Setnej rocznicy Powstania Listopadowego

14.02.1932

Akademia ku czci Ojca Świętego Święta Piusa XI z okazji dziesiątej rocznicy koronacji Ojca św. Piusa XI. Prelekcja na temat „Pius XI na tle chwili dzisiejszej” wygłosił Prof. K. Jędrzejewski

22.02.1932

Odczyt M. H. Szpyrkówny pt. „Krytyka”

18.04.1932

Druga wieczornica organizowana przez Towarzystwo „Pomoc”

09.10.1932

Akademja Hallerowska z okazji 15-lecia powstania niezależnej Armji Polskiej we Francji, 10-Iecia istnienia Zw. Hallerczyków, 12-letniej rocznicy „Cudu nad Wisłą" i powstania Placówki Związku Hallerczyków w Częstochowie. Na tej Akademii uczestniczył Generał Haller

19.05.1933

Zlot Młodzieży P. C. K. w Częstochowie.

13.06.1933

Akademia z okazji Święta pułkowego 27 p. p. w Częstochowie.

24.09.1933

uroczysta Akademja ku czci królowej Jadwigi z udziałem całego Episkopatu, przedstawicieli władz, organizacji społeczeństwa i delegacji diecezjalnych

25.09.1933

Akademji w celu złożenia hołdu swe mu Arcypasterzowi z okazji 25-lecia rządzenia płocką diecezją.

29.10.1930

Uroczysta Akademia ku Chrystusa Króla

22.10.1933

Zjazd Rady Naczelnej Chrzęść. Demokracji

03.06.1934

Akademia ku czci Matki

05.07.1934

Kongres Sodalicyj Marjańskich uczniów szkół średnich w Polsce.

15.08.1934

Pielgrzymka Hallerczyków

30.09.1934

Zjazd delegatów Zw. Hallerczyków z udziałem GEN. HALLERA w CzęstochowieImprezy sportowe, Pokazy Cyrkowe Właściciele Rotundy,
Rok 1935 - Zburzenie Panoramy


© 2014-2016. All Rights Reserved. Powielanie informacji zawartych na stronie głównej i podstronach tj. pocztówki, zdjęć, logo, grafik, tekstu jest zabronione i wymaga zgody. Zdjęcia, pocztówki, znaki, symbole, loga graficzne, teksty występujące na stronie należą do ich twórców i zostały użyte przez autora strony wyłącznie w celach informacyjnych.